மஞ்சள் வாலாட்டி

மேற்கத்திய வலசை வாலாட்டி (Western yellow wagtail) என்ற இந்த வகைப்பறவைகள் ஐரோப்பா, ஆசியா போன்ற கண்டங்களில் பரவலாகக் காணப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

மஞ்சள் வாலாட்டி – விக்கிப்பீடியா

Western yellow wagtail – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *