அகன்ற அலகு உள்ளான்

அகன்ற அலகு உள்ளான் ஒரு சிறிய கரையோரப்பறவையாகும்.


உடலமைப்பு


ஆங்கிலப்பெயர் :Broad-billed Sandpiper


அறிவியல் பெயர் :Limcola falcinellus 17 செ.மீ. தோற்றத்தில் கர்லூ உள்ளானை பெரிதும் ஒத்தது. உருவத்தில் சற்றுச் சிறியதாகவும் கால்கள் குட்டையாகவும் கன்னங்களிலும் மார்பிலும் அதிகப் பழுப்புப் புள்ளிகள் இருப்பது கொண்டும் கிட்ட நெருங்கிப் பார்க்க வாய்ப்பு ஏற்படும்போது இதனை வேறுபடுத்திக் காணலாம். குளிர்காலத்தில் வலசை வரும் இதன் பழக்க வழக்கங்கள் கர்லூ உள்ளானை ஒத்தனவே.


உணவு


இது உள்ளானைப் போலப் புழுப்பூச்சிகளைத் தரையில் கொத்திப் பிடிப்பதெனவும் மற்ற உள்ளான்களைப்போல் அலகினைச் சேற்றிலோ மணலிலோ நுழைத்து இரை தேடுவதில்லை எனவும் கூறப்படுகின்ற ஒன்றே மற்றவற்றிற்கும் இதற்கும் இடையேயான வேறுபாடு என்று கூறப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று. புழுப்பூச்சிகளோடு தாவரங்களின் விதைகளையும் உணவாகத் தேடித் தின்னும். பறக்க எழும்போது இச் இச் என கர்லூ உள்ளான் போல கிறீச்சிட்டுக் கத்தக் கேட்கலாம்.


வெளி இணைப்புகள்

அகன்ற அலகு உள்ளான் – விக்கிப்பீடியா

Broad-billed sandpiper – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.