முள்வால் உழவாரன்

உழவாரன்களில் பெரியது முள்வால் உழவாரன் ஆகும்,சிறிய கால்களை கொண்டது,அதிகமான நேரத்தை வானில் பறந்து செலவிடும், தென் ஆசியா இந்தியா ,பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளை தாயகமாக கொன்டது.


பெயர்கள்


தமிழில் : முள்வால் உழவாரன்


ஆங்கிலத்தில் :Brown-backed needletail


அறிவியல் பெயர் :Hirundapus giganteus


உடலமைப்பு


23 செ.மீ.-முதுகு, இறக்கைகள் வால் ஆகியன தவிர உடலின் பிற பகுதிகள் பசுமை தோய்த்த கரும் பழுப்பு நிறமாக இருக்கும். முதுகு லேசான பழுப்பு நிறம். உடலின் அடிப்பகுதி பழுப்பு. வாலடியும் வாலடி இறகுகளும் வெண்மை.


காணப்படும் பகுதிகள் & உணவு


மேற்குத் தொடர்ச்சிமலைசார்ந்த பகுதிகளில் மேற்குத் தமிழ்நாட்டில் 4 முதல் 5 வரையான சிறு குழுவாகவும் 50 வரையான பெருங்கூட்டமாகவும் காடுகளின் மேலே உயரப் பிற உழவாரக் குருவி இனங்களோடு சேர்ந்து பறந்தபடி வண்டுகள், தத்துப்பூச்சி, தேனீ முதலியனவற்றை இரையாகத் தேடி உண்ணும். மணிக்கு 200 முதல் 250 கி.மீ.வேகத்தில் பறக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவை.


இனப்பெருக்கம்


பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரை மேற்கு மலைத் தொடர்சார்ந்த மழைமிகுந்த காடுகளில் பெரிய பொந்துகளை உடைய வெள்ளைக் குங்கிலிய மரத்தின் அடிமரப் பொந்துகளிலும் ,மலைப் பொந்துகளிலும் 3 அல்லது 4 முட்டைகள் இடும்.


வெளி இணைப்புகள்

முள்வால் உழவாரன் – விக்கிப்பீடியா

Brown-backed needletail – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.