மாகேம் கொக்கு

மாகேம் (ஆபிரிக்கானம்: Mahem) என்பது கொக்கு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பறவை ஆகும். இது ஆபிரிக்காவில் உள்ள சகாராவின் தென் பகுதியில் உள்ள சவானாவில் வாழ்கிறது. இது இரு வகைப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

மாகேம் – விக்கிப்பீடியா

Grey crowned crane – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *