கார்டினல் பறவை

கர்தினால் (Cardinals) என்பது தென் அமெரிக்கா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் காணப்படும் கர்டினாலிடே குடும்ப பசெரின் பறவையாகும். இப்பறவைகள் கொட்டைகளை உடைத்துத் தின்னத் தக்க உறுதியான அலகுகளைப் பெற்றுள்ளன.

வெளி இணைப்புகள்

கர்தினால் பறவை – விக்கிப்பீடியா

Cardinal bird – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.