ஸ்கூவா

ஸ்கூவாக்கள் (ஆங்கிலப் பெயர்: Skuas) என்பவை கடற்பறவைகளின் ஒரு குழு ஆகும். இவை இசுடெர்கோராரிடே குடும்பம், இசுடெர்கோராரியசு பேரினத்தின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மூன்று சிறிய ஸ்கூவாக்கள் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் ஜேகர்கள் (Jaegers) என்றழைக்கப்படுகின்றன.


இவை மித வெப்ப மற்றும் ஆர்க்டிக் பகுதிகளின் நிலத்தில் கூடு கட்டக் கூடியவை. நீண்ட தூரத்திற்கு இடம்பெயரக்கூடியவ. இவை தென் துருவத்திலும் பார்க்கப்பட்டுள்ளன.


உயிரியல் மற்றும் குணங்கள்


நீள வால் ஸ்கூவாவில் (எடை 310 கிராம்) இருந்து பழுப்பு ஸ்கூவா (எடை 1.63 கி.கி.) வரை எடையுள்ள ஸ்கூவாக்கள் உள்ளன. சராசரியாக ஒரு ஸ்கூவாவானது அலகில் இருந்து வால் வரை 56 செ.மீ. நீளமும், விரிந்த இறக்கையின் நீளமானது 121 செ.மீ.ம் இருக்கும். இதன் கூட்டின் அருகே செல்லும் கொன்றுண்ணிகளின் தலையைக் குறிவைத்து இவை ஒரு குண்டைப் போல் விழும். அவற்றை விரட்டும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஸ்கூவா – விக்கிப்பீடியா

Skua – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.