கருநீல ஐவண்ணக்கிளி

கருநீல ஐவண்ணக்கிளி (Lear’s Macaw, Anodorhynchus leari) என்பது பஞ்ச வண்ணக்கிளி குழுவைச் சேர்ந்த பெரிய நீல நிற பிரேசிலிய கிளியாகும். இது முதலில் 1856இல் சால்ஸ் லூசியன் பேனபார்டே என்பவரால் விபரிக்கப்பட்டது. கருநீல ஐவண்ணக்கிளி 70–75 cm (28–30 in) நீளமும் கிட்டத்தட்ட 950 g (2.09 lb) நிறையும் உடையது. இது மங்கலான உலோக நீல நிறமும், பச்சை நிற மென் சாயலும், கறுப்பு அலகில் அடியில் தோலில் மஞ்சள் துண்டு அமைப்பும் கொண்டு காணப்படும்.


மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட பரப்பில் இது அரிதாகவுள்ளது.


இதன் வாழ்க்கை கால அளவு 30–50 ஆண்டுகள் வரை அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

கருநீல ஐவண்ணக்கிளி – விக்கிப்பீடியா

Lear’s macaw – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.