அமெரிக்க பொன் கூம்பலகுச் சில்லை

அமெரிக்க பொன் கூம்பலகுச் சில்லை (American Goldfinch, Carduelis tristis) என்பது சிறிய பின்ச் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தென் அமெரிக்கப் பறவை. வலசை போகும் இப்பறவை இனப்பெருக்க காலத்தில் அல்பேட்டாவிலிருந்து வட கரோலினாவுக்கும், குளிர் காலங்களில் கனடா எல்லையிலிருந்து மெக்சிக்கோவுக்கும் வலசை போகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

அமெரிக்க பொன் கூம்பலகுச் சில்லை – விக்கிப்பீடியா

American goldfinch – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.