அரேபியத் தங்கக் குருவி

அரேபியத் தங்கக் குருவி (Arabian golden sparrow)(பசார் யூக்ளோரசு) என்பது தென்மேற்கு அரேபியாவிலும், சோமாலியா மற்றும் சீபூத்தீ கடற்கரை பகுதியிலும் காணப்படும் ஓர் குருவி ஆகும், இது முள் புன்னிலம் மற்றும் புதர்காடுகளில் காணப்படுகிறது. இது சில நேரங்களில் சூடான் தங்கக் குருவியின் (பசார் லூட்டசு) துணையினமாகக் கருதப்படுகிறது.


 • ஆரிபசார் யூக்ளோரசு

 • ஆரிபசார் லூட்டியசு யூக்ளோரசு

 • பசார் லூடியசு யூக்ளோரசு

 • வெளி இணைப்புகள்

  அரேபியத் தங்கக் குருவி – விக்கிப்பீடியா

  Arabian golden sparrow – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.