பிஜி கூம்பலகுச் சில்லை

பிஜி கூம்பலகுச் சில்லை (Fiji Parrotfinch, Erythrura pealii) என்பது பிஜியில் காணப்படும் பின்ச் இனப் பறவை. இப் பறவை சிறியதாகவும், பிரதானமாக பச்சை நிறமும், தலையும் வாலும் சிவப்பாகவும், கரும் சாம்பல் நிற சொண்டும் கொண்டும் காணப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

பிஜி கூம்பலகுச் சில்லை – விக்கிப்பீடியா

Fiji parrotfinch – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.