வானவில் கூம்பலகுச் சில்லை

வானவில் கூம்பலகுச் சில்லை அல்லது கொல்டியன் கூம்பலகுச் சில்லை (Gouldian Finch, Erythrura gouldiae) என்பது வானவில் போன்ற நிறங்கள் கொண்ட பசரின் அவுத்திரேலியப் பறவை.


வெளி இணைப்புகள்

வானவில் கூம்பலகுச் சில்லை – விக்கிப்பீடியா

Gouldian finch – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.