மொட்டை கழுத்துக் கோழி

மொட்டை கழுத்துக் கோழி என்பது கோழி இனங்களில் கழுத்து பகுதியில் சிறகுகள் இல்லாமல் இருப்பது ஆகும். இதனை கழுத்தருத்தான் கோழி, கழுத்துக் கோழி என்றும் அழைக்கின்றனர்.


பருவ நிலையை அடையும் பொழுது, சேவலின் தோல் சிவப்பு நிறத்திற்கு மாறிவிடுகிறது. கேரளாவின், திருவனந்தபுரம் பகுதி இவ்வகை இனத்தின்தாயகமாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

மொட்டை கழுத்துக் கோழி – விக்கிப்பீடியா

Naked Neck – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.