சிவப்புக் காட்டுக்கோழி

சிவப்புக் காட்டுக்கோழி (red junglefowl, Gallus gallus) என்பது ஆசியக் கண்டத்தைச் சேர்ந்த காடுகளில் வசிக்கும் ஒரு கோழியாகும். இது நாட்டுக்கோழியின் மூதாதையாகும். இக்கோழிகள் இமயமலை அடிவாரத்திலிருந்து தெற்கே மத்திய பிரதேசம் வரை பரவியுள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

சிவப்புக் காட்டுக்கோழி – விக்கிப்பீடியா

Red junglefowl – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.