மஞ்சட் சொண்டுப் பூங்குயில்

மஞ்சட் சொண்டுப் பூங்குயில் (Phaenicophaeus calyorhynchus) என்பது குயிற் குடும்பத்தில் பூங்குயில் பேரினத்தில் உள்ள ஒரு பறவையாகும். இது இந்தோனேசியாவுக்குத் தனிச் சிறப்பான இனமாகும். இதன் இயற்கை வாழிடம் துணை அயன மண்டல மற்றும் அயன மண்டல ஈரலிப்பான தாழ்நிலக் காடுகளாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

மஞ்சட் சொண்டுப் பூங்குயில் – விக்கிப்பீடியா

Yellow-billed malkoha – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.