முள்ளலகி பறவை

முள்ளலகி (Acanthiza) இப்பறவை ஆஸ்திரேலியா காடுகளில் காணப்படும் ஒரு சிறிய வகைப்பறவையாகும். இப்பறவை தன்னையும் தன் குஞ்சுகளையும் காப்பாற்றிக்கொள்ள பல விதங்களில் ஒலி எழுப்பும் தன்மை கொண்டது. இந்த செய்கையினால் இதனை ‘மிமிக்ரி’ பறவை என்று கூறுகிறார்கள்.


வெளி இணைப்புகள்

முள்ளலகி – விக்கிப்பீடியா

Acanthiza – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.