கருந்தொண்டைச் சில்லை

கருந்தொண்டைச் சில்லை தென்மேற்கு இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் காணப்படும் ஒரு Passeriformes வரிசையை சார்ந்த சிற்றினம் ஆகும். கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் காணப்படுகிறது.


உடலமைப்பு


கருந்தொண்டைச் சில்லை 10செ.மீ. – தலை இறக்கைகள் வால் ஆகியன சாக்லெட் பழுப்பு நிறம் முதுகு பழுப்பு நிறமாக இருக்க வால் போர்வை இறகுகள் சற்று வெளுத்துக் காணப்படும். கன்னம், தொண்டை, மார்பு ஆகியன நல்ல பழுப்பாக இருக்க வயிறு வாலடி ஆகியன இளஞ் சிவப்புத் தோய்ந்த பழுப்பாக இருக்கும்.


காணப்படும் பகுதிகள்


தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு மலைப் பகுதிகளில் ஆண்டு முழுதும் காணப்படும் இது கோடை காலத்தில் வடக்கே உள்ள நீலகிரி மலைப் பகுதிக்கும் வலசை வருகின்றது. பிற சில்லைகளைப் போல வறண்ட நிலங்களை விரும்பாத இது மலைப் பாங்கான நிலப் பகுதிகளையும் நீர் வளமிக்க பகுதிகளையும் விரும்பித் திரிவது.


உணவு


புல்விதைகள், நெல், களையாக வளர்ந்துள்ள செடிகளின் விதை ஆகியவையே முக்கிய உணவு. இதன் பழக்க வழக்கங்கள் முந்தைய சில்லையைப் போன்றதே. பாட்சாதமிழ் நாட்டுப் பறவைகளின் பட்டியலில் இது தாராளமாக எங்கும் காணப்படுவதெனக் கூறியுள்ளது ஆய்வுக்கு உரியது.


இனப்பெருக்கம்


ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரை மூங்கில் இலை புல்லின் அகன்ற இலை ஆகியன கொண்டு பந்து வடிவிலான கூட்டினை அமைக்கும். கூட்டினுள் மெத்தென்று ஆக்க வைக்கப்பட்ட புல்லின் பூவோடுகூடிய இனுக்குகள் நுழைவாயிலுக்கு வெளியே குழல் அமைப்பில் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். சிறுமரங்களின் வெளிப்பட நீண்டிருக்கும் கிளைகளிடையே தரையிலிருந்து 4மீ. ஊயரத்துக்கு உள்ளாக இதன் கூடு அமைந்திருக்கும் 3 முதல் 8 வரை முட்டைகள் இடும்.


வெளி இணைப்புகள்

கருந்தொண்டைச் சில்லை – விக்கிப்பீடியா

Black-throated munia – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.