பிளாக் ஸ்கிம்மர்

பிளாக் ஸ்கிம்மர் (black skimmer) என்னும் பறவை தென்னமெரிக்கா, வட‍அமெரிக்கா கண்டங்களில் காணப்படுகிறது. இதன் அலகு, மிக மெல்லிய நீண்ட அலகு. மேல் அலகு சிறியதாகவும் கீழ் அலகு நீண்டதாகவும் இருக்கும். அலகு சிவப்பும் கறுப்பும் கலந்து அழகாக இருக்கும். நீர்நிலைகளின் மேல் பறக்கும்போது கீழ் அலகைத் தண்ணீருக்குள் விட்டு மீன்களைத் தேடும். மீன் அகப்பட்டவுடன் மேல் அலகால் அழுத்தி, இரையை தூக்கிக்கொண்டு பறந்துவிடும்.

வெளி இணைப்புகள்

பிளாக் ஸ்கிம்மர் – விக்கிப்பீடியா

Black skimmer – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.