சிறு ஆள்காட்டி குருவி

சிறு ஆள்காட்டி குருவி (little ringed plover, Charadrius dubius) என்பது ஒருவகை ஆள்காட்டிப் பறவையாகும். இப்பறவை காடையைவிட குறைந்த பருமன் உடையது. இது அமைப்பில் ஆள்காட்டி குருவி போன்றது, ஆனால் தோற்றத்தில் உள்ளான் போன்றது. இதன் முதுகு தவிட்டு நிறத்திலும், வயிறு வெள்ளை நிறத்திலும், உருண்டைத் தலையும், புறா அலகு போன்ற தடித்த அலகும், கொண்டது இப்பறவை.


வெளி இணைப்புகள்

சிறு ஆள்காட்டி குருவி – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.