பாலை சிலம்பன்

பாலை சிலம்பன்களுக்கு கண்ணைப் பறிக்கும் வண்ணச் சிறகுகள் இல்லாது, மெலியநிறங்களில் தான் இருக்கும்.


வாழிடம்


பொதுவாக 6 முதல் 20 பறவைகள் வரை ஆங்காங்கே பிரிந்து கூட்டமாக இரைதேடும். இடம் விட்டு இடம் போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பறந்து செல்வது பார்க்க அழகாக இருக்கும். இவை நம்மூரில் இருக்கும் தவிட்டுக் குருவிகள் வகையைச் சேர்ந்தவை. வறண்ட நில புதர்க்காடுகளிலும், வெட்டவெளிகளிலும், பாலை நிலங்களிலும் இவை வசிக்கும். இந்தியாவில் பரவலாகத் தென்பட்டாலும், மேலே குறிப்பிட்ட வாழிடங்களில் தான் பார்க்க முடியும்.


காணப்படும் பகுதிகள்


தென்னிந்தியாவை விட வடபகுதியில் பொதுவாகப் பார்க்கலாம்.


வெளி இணைப்புகள்

பாலை சிலம்பன் – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.