இமயமலை மோனல்

இமயமலை மோனல் (Himalayan monal) என்பது ஒரு பறவை ஆகும். இது நேபாளத்தின் தேசிய பறவை மற்றும் இந்தியாவின் உத்தராகண்டம் மாநிலத்தின் மாநிலப்பறவை ஆகும். இப்பறவைகளில் ஆண் பறவைக்கு ஒளிரும் பச்சை இறகுகளும், நீண்ட பச்சைக் கொண்டையும், நீலவண்ணக்கழுத்தும் இருப்பதால் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக்த் தோன்றும். பெண்பறவை பழுப்புவண்ண இறகுகளுடன் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

இமயமலை மோனல் – விக்கிப்பீடியா

Himalayan monal – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.