இந்திய மலைச்சிட்டான்

இந்திய மலைச்சிட்டான் (ஆங்கிலப் பெயர்: Indian blackbird, உயிரியல் பெயர்: Turdus simillimus) என்பது ஒருவகைப் பூங்குருவி ஆகும். இது இதற்கு முன்னர் சாதாரண மலைச்சிட்டானின் ஒரு துணையினமாகக் கருதப்பட்டது. இது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. இந்தியத் துணைக்கண்டத்தில் காணப்படும் நான்கு துணையினங்களுமே (simillimus, nigropileus, bourdilloni மற்றும் spencei) சிறியவை. 19-20 செ.மீ. நீளம் உடையவை. அகலமானக் கண் வளையங்களைக் கொண்டுள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

இந்திய மலைச்சிட்டான் – விக்கிப்பீடியா

Indian blackbird – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.