சீகார்ப் பூங்குருவி

சீகார்ப் பூங்குருவி (Malabar whistling thrush) அல்லது அக்காக்குருவி, மலபார் விசிலடிச்சான் என்பது ஒரு பறவையாகும். இது இந்தியத் தீபகற்பத்தில் கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் , மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் போன்ற பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது.


விளக்கம்


இப்பறவை மிக அழகான பறவையாகும். இது மைனாவைவிடப் பெரியதாகவும், புறாவைவிட சற்று சிறியதாகவும் காணப்படும். இதன் உடல் நிறம் மயில் நீலநிறத்தில் இருக்கும். இதனுடைய அலகும், கால்களும் கரிய நிறம் கொண்டன.


வெளி இணைப்புகள்

சீகார்ப் பூங்குருவி – விக்கிப்பீடியா

Malabar whistling thrush – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.