வாலாட்டிக் குருவி

வாலாட்டிக் குருவி (Motacillidae) என்பது ஒரு பறவை இனமாகும். இவற்றில் பெரும்பாலானவை மழைக்காலத்தில் வலசை வருபவை ஆகும்.


விளக்கம்


இப்பறவை மெலிந்த அழகிய உடலமைப்பும், நீண்ட வாலும் பெற்றவை. வாலை அடிக்கடி ஆட்டிக்கொண்டு நீர்க்கரைகளில், சதுப்பு நிலங்களில், புல்வெளிகளில் சிறு பூச்சிகளை, புழுக்களை தேடி உண்ணும்.

வெளி இணைப்புகள்

வாலாட்டிக் குருவி – விக்கிப்பீடியா

Motacillidae – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.