சிகப்பு கணு

சிகப்பு கணு (Red knot) இது ஒரு சிறிய வகையான பறையாகும். ஆனாலும் இவற்றில் 6 இனங்கள் காணப்படுகின்றன. பொதுவாக பனிப்பிரதேசங்களான ஐரோப்பா, ரஷ்யாவிற்கு உட்பட்ட ஆர்டிக் போன்ற இடங்களின் காணப்படுகிறது. இவை கணுக்காலிகள், லார்வா, போன்ற பூச்சிகளை உட்கொள்கிறது. பப்புவா நியூ கினியா, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா, நியூசிலாந்து போன்ற இடங்களிலும் பரவிக்காணப்படுகிறது. இவை கூட்டம் கூட்டமாகக் காணப்படும்போது இனப்பெருக்கம் செய்வதில்லை. இப்பறவை இந்தியப் பகுதியைப் பூர்வீகமாக கொண்டதாகும். ஆனால் இந்தியாவில் இப்பறவை பெருவாரியாக அழிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று பறவைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் கூறுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

சிகப்பு கணு – விக்கிப்பீடியா

Red knot – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.