மாணிக்க கன்ன தேன்சிட்டு

மாணிக்க கன்ன தேன்சிட்டு (Ruby-cheeked sunbird)(சால்கோபரியா சிங்கலென்சிசு) என்பது நெக்டரினிடே குடும்பத்தில் உள்ள தேன்சிட்டாகும்.


பரவலும் வாழ்விடமும்


இது வங்காளதேசம், பூட்டான், புரூணை, கம்போடியா, சீனா, இந்தியா, இந்தோனேசியா, இலாவோசு, மலேசியா, மியான்மர், நேபாளம், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாமில் காணப்படுகிறது . இதன் இயற்கை வாழ்விடங்கள் மித வெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல ஈரமான தாழ் நில காடு, மிதவெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல அலையாத்தித் தாவரங்கள் மற்றும் மிதவெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல ஈரப்பதமான மான்டேன் காடுகளாகும்.


வகைபிரித்தல்


இச்சிற்றினத்தின் கீழ் பல துணைச்சிற்றினங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன:


 • சா. சி. சிங்காலென்சிசு (க்மெலின், 1789) (பரிந்துரைக்கப்பட்ட துணையினங்கள்)

 • சா. சி. அசாமென்சிசு கிலாசு, 1930

 • சா. சி. பேண்டென்சிசு (ஹூகர்வெர்ஃப், 1967)

 • சா. சி. போரெனெயா கிலாசு, 1921

 • சா. சி. இன்டர்னோட்டா (டீக்னன், 1955)

 • சா. சி. இன்டர்போசிட்டா ராபின்சன் & கிலாசு, 1921

 • சா. சி. கோரடென்சிசு கிலாசு, 1918

 • சா. சி. பல்லிடா சேசன், 1935

 • சா. சி. பனோப்சியா ஓபர்ஹோல்சர், 1912

 • சா. சி. பீனிகோடிசு (டெமின்க், 1822)

 • சா. சி. சுமத்திரனா கிலாசு, 1921

 • வெளி இணைப்புகள்

  மாணிக்க கன்ன தேன்சிட்டு – விக்கிப்பீடியா

  Ruby-cheeked sunbird – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.