சோலைபாடி

சோலைபாடி (white-rumped shama) என்பது காட்டில் வாழும் குண்டு கரிச்சான் பறவையாகும். இப்பறவை இந்தியத் துணைக்கண்டத்திலும், தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும் காணப்படுகிறது. இப்பறவையைச் சிலர் கூண்டில் வளர்பதும் உண்டு. இது ஒரு பாடும் பறவை ஆகும்.


விளக்கம்


இப்பறவையின் மேற்பகுதி கறுப்பாக இருக்கும. வயிற்றுப் புறம் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

சோலைபாடி – விக்கிப்பீடியா

White-rumped shama – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.