வில்சனின் சொர்க்கப் பறவை

வில்சனின் சொர்க்கப் பறவை (Wilson’s Bird-of-paradise, Cicinnurus respublica) என்பது சிறிய, 21 cm (8.3 in) நீளமுடைய, பரடிசயிடே குடும்ப பசரின் பறவையாகும். ஆண் பறவை சிவப்பும் கரும்பும் கொண்டு, கழுத்தில் மஞ்சள் போர்வையுடன், மெல்லிய பச்சை வாயுடன், உயர் நீல பாதங்களுடன் இரு வளைந்த செங்கருநீல வால் இறகுடன் காணப்படும். தலை மறைவற்ற நீலமாகவும், கருப்பு இரட்டை குறுக்கு ஒப்பனையுடனும் காணப்படும். பெண் பறவை பழுப்பாக கருநீல முடியுடன் காணப்படும்.

வெளி இணைப்புகள்

வில்சனின் சொர்க்கப் பறவை – விக்கிப்பீடியா

Wilson’s bird-of-paradise – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.