மஞ்சள் கன்னச் சிட்டு

மஞ்சள் கன்னச் சிட்டு (yellow-cheeked tit) என்பது வெள்ளைச் சிட்டு வகையைச் சேர்ந்த ஒரு பறவையாகும். இப்பறவை வங்கதேசம், பூட்டான், சீனா, ஆங்காங், இந்தியா, லாவோஸ், பர்மா, நேபாளம், தாய்லாந்து, வியட்னாம் ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது.


விளக்கம்


இபபறவை சற்று மெல்லிய கறுப்பும், வெள்ளையும் கலந்த நிறத்திலும் வயிற்றுப் புறத்திலும், கன்னப்பகுதியிலும் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

மஞ்சள் கன்னச் சிட்டு – விக்கிப்பீடியா

Yellow-cheeked tit – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.