ஆச்சன் லகுவர் கேடய ஆந்தை

ஆச்சன் லக்வர் சீல்டு புறா என்பவை ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்த புறா ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. ஆச்சன் லக்வர் சீல்டு அவுல் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஆச்சன் லகுவர் கேடய ஆந்தை – விக்கிப்பீடியா

Aachen Lacquer Shield Owl pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.