ஆல்டென்பர்கர் தாரைப் புறா

ஆல்டென்பர்கர் தாரைப் புறா (Altenburger Trumpeter pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. ஆல்டென்பர்கர் தாரைப் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை தாரை வாசிப்பது போன்ற இவற்றின் சத்தத்திற்காக அறியப்படுகின்றன. இவை குரல் புறாக்களின் ஓர் வகையாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

ஆல்டென்பர்கர் தாரைப் புறா – விக்கிப்பீடியா

Altenburg Trumpeter – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.