அனடோலிய ரிங்க்பீட்டர் புறா

அனடோலிய ரிங்க்பீட்டர் புறா (Anatolian ringbeater pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. அனடோலிய ரிங்க்பீட்டர் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

அனடோலிய ரிங்க்பீட்டர் – விக்கிப்பீடியா

Anatolian Ringbeater – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.