அந்தமான் பக்கி பறவை

அந்தமான் பக்கி (Andaman nightjar)(கேப்ரிமுல்கசு அந்தமானிகசு) அந்தமான் தீவுகளில் காணப்படும் பக்கி பறவை இனங்களுள் ஒன்றாகும். இது சில நேரங்களில் பெரிய வால் பக்கியின் துணையினமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும் இரு பக்கிகளும் ஒலி மற்றும் உருவ அடிப்படையில் வேறுபட்டவை.


அந்தமானில் உள்ள பெரும்பாலான தீவுகளில் இந்த பக்கி இனம் காணப்படுகிறது. மேலும் இது நர்கொண்டம் தீவிலும் காணப்படுவது இதனுடைய ஒலியின் அடிப்படையில் தெரிய வருகிறது. தேக்கு காடுகளிலும், சிதறிய மரங்களைக் கொண்ட திறந்த பகுதியிலும் பொதுவானது இது காணப்படுகிறது. இதனுடைய அழைப்பு அதிர்வில்லா தைக், ஆனால் பெரிய வால் கொண்ட பக்கியின் கேட்கப்படும் ஒலி விரைவாக மீண்டும் மீண்டும் வரும்.


வெளி இணைப்புகள்

அந்தமான் பக்கி – விக்கிப்பீடியா

Andaman nightjar – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.