ஆன்ட்வெர்ப் சுமெர்லி புறா

ஆன்ட்வெர்ப் சுமெர்லி (Antwerp Smerle) பல ஆண்டுகால முயற்சியில் தேர்ந்தெடுத்த கலப்பினப்பெருக்க முறையால் உருவாக்கப்பட்ட ஆடம்பரப் புறா வகையாகும். இது மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானதாகும். இவை சுருண்ட இறகுகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை ஹோமிங் புறாக்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்ட இனங்களுல் ஒன்றாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஆன்ட்வெர்ப் சுமெர்லி – விக்கிப்பீடியா

Antwerp Smerle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.