அரேபிய தாரைப் புறா

அரேபிய டிரம்பெட்டர் புறா (Arabian Trumpeter pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. அரேபிய டிரம்பெட்டர் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை தாரை வாசிப்பது போன்ற இவற்றின் சத்தத்திற்காக அறியப்படுகின்றன. இவை குரல் புறாக்களின் ஓர் வகையாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

அரேபிய தாரைப் புறா – விக்கிப்பீடியா

Arabian Trumpeter – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.