பாலி மைனா

பாலி மைனா (Bali Myna, Leucopsar rothschildi) என்பது நடுத்தர அளவிலான (25 செ.மி நீளம்) மைனாவாகும். இது ஏறக்குறைய வெண்மையாகவும், தளர்வான கொண்டையும், இறக்கை மற்றும் வாலின் முனையில் கருப்பு நிறமும் கொண்டு காணப்படும். இதன் கண்களைச் சுற்றி நீல நிறத் தோலும், மஞ்சள் நிற சொண்டும், சாம்பல் நிறக் கால்களும் காணப்படும். இரு பாலினங்களும் ஒத்த உருவைக் கொண்டு காணப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

பாலி மைனா – விக்கிப்பீடியா

Bali myna – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.