பானசுரச் சிரிப்பான்

பானசுரச் சிரிப்பான் (ஆங்கிலப் பெயர்: Banasura laughingthrush, உயிரியல் பெயர்: Montecincla jerdoni) என்பது லியோத்ரிசிடே குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பறவை ஆகும். இது தென்மேற்குக் கர்நாடகாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இது கருப்புத் தாடைச் சிரிப்பானின் துணையினம் என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது தனி இனமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

பானசுரச் சிரிப்பான் – விக்கிப்பீடியா

Banasura laughingthrush – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.