பார்ப் புறா

பார்பு புறா (Barb pigeon) பல ஆண்டுகால முயற்சியில் தேர்ந்தெடுத்த கலப்பினப்பெருக்க முறையால் உருவாக்கப்பட்ட ஆடம்பரப் புறா வகையாகும். இது மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானதாகும். இவ்வினம் ஷேக்ஸ்பியரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது சார்லஸ் டார்வினின் ‘வேரியேஷன் ஆஃப் அன்ல்மல்ச் அன்ட் ப்லன்ட்ஸ் அன்டர் டொமஸ்டிகேஷன்’ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

பார்பு புறா – விக்கிப்பீடியா

Barb pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.