வாத்து

வாத்து (Duck) ஒரு பறவை ஆகும். பொதுவாக வாத்துக்கள் அவற்றின் இறைச்சிக்காகவும் முட்டைக்காகவும் மனிதர்களால் வளர்க்கப்படுகின்றன. வாத்துக்கள் நீரில் நீந்த வல்லவை. குறிப்பாக ஆசிய மக்கள் வாத்துக்களை உண்கிறார்கள்.


வாத்து ஒரு நீர்வாழ் கோழியினமாகும். இது சிறந்த நேர்த்தியான, அழகான நீண்ட கழுத்து கொண்ட பறவையாகும். மனிதர்கள் இறைச்சி, முட்டை மற்றும் இறகுகள் போன்றவற்றிருக்கு வளர்த்து வருகின்றனர்.


அறிஞர் சார்லஸ் டார்வின் மேற்கோள் படியும் மற்றும் தொல்பொருள் ஆய்வு சான்றின்படியும் சுமார் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்தே வாத்து இனங்கள் இருந்த்ததாக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கூற்றுப்படி அறியப்படுகிறது (The Variation of Animals and Plants under Domestication i. 287) தோன்றிய இடம் எகிப்து எனவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் 4.1 கிலோகிராம் (9.0 எல்பி) அதிகபட்சம் 3.5 கிராம் (7.7 பவுண்டு) அல்லது 10 கிலோகிராம் (22 பவுண்டு) வரை எடையும் கொண்ட வாத்துக்கள் வீடுகளில் வளர்க்கப்பட்டதாகவும் அறியப்படுகிறது. வளமான வாத்துக்களான greylag goose (Anser anser) இனம் ஐரோப்பா, வட ஆபிரிக்கா, மற்றும் மேற்கு ஆசியா ஆகியவற்றில், வளர்க்கப்படும் இவை பொதுவாக சீன வாத்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஐரோப்பிய வாத்துக்களும் கலப்பின சத்துக்களும் பெரும்பான்மையாக உள்ளன


வாத்துக்கள் பின்புறம் வளைந்து கொழுப்பு கொண்ட பகுதியினை பெற்றிருப்பதனால் அதன் பறக்கும் திறன் குறைவு .வனப்பகுதியில் வளரும் வாத்துகள் குறைந்தது ஆண்டுக்கு சுமார் 50 முட்டையில் வரை இடும்


ஆன் வாத்த்துக்கள் பொதுவாக பெண் வாத்துக்களை விட உயரமாகவும் ,நீண்ட கழுத்துடனும் காணப்படுகின்றன ஆண்வாத்துக்கள் ஆபத்தினை ஏதும் உணர்ந்தால் மற்ற வாத்துகளுக்கும் நடுவில் பொய் நிற்கும் அச்ச குணம் உடையவை


ஒவ்வொரு வாதது வகைகளுக்கும் இறகுகள் பலவாறு இருக்கும் .காட்டில் வளரும் சிலவற்றிற்கு பழுப்பு நிற இறகுகளும் வீட்டில் உள்ளவை பெரும்பாலும் நன்கு அடர்ந்த வெண்மை நிற இறகுகளும் கொண்டிருக்கும் வாத்துகள் ரோமானியர் காலத்திலிருந்தே போற்றி பாதுகாக்கப்படும் இனமாக இருந்து வருகிறது


வெளி இணைப்புகள்

வாத்து – விக்கிப்பீடியா

Duck – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.