சீன ஆந்தை

சீன ஆந்தைப் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இந்த இனம் அதன் சிறிய உருவ அமைப்பிற்காக அறியப்படுகிறது.


பார்வைக்கு

வெளி இணைப்புகள்

சீன ஆந்தை – விக்கிப்பீடியா

Chinese Owl pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.