சிஸ்டோபோலிய உயர பறக்கும் புறா

சிஸ்டோபோலிய உயர பறக்கும் புறா ஒரு வளர்ப்புப் புறா இனமாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. சிஸ்டோபோலிய உயர பறக்கும் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை 19ம் நூற்றாண்டில் உருசியாவின் சிஸ்டோபோல் நகரில் உருவாயின.


வெளி இணைப்புகள்

சிஸ்டோபோலிய உயர பறக்கும் புறா – விக்கிப்பீடியா

Chistopolian Highflyer – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.