கோபர்க் வானம்பாடி புறா

கோபர்க் வானம்பாடி புறா என்பது ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்தது ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. கோபர்க் வானம்பாடி மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவற்றின் தலை வெளிர் சாம்பல் நிறத்தில் காணப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

கோபர்க் வானம்பாடி புறா – விக்கிப்பீடியா

Coburg Lark pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.