கொலோன் கரணப் புறா

கொலோன் கரணப் புறா என்பது ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்தது ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. கொலோன் கரணப் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

கொலோன் கரணப் புறா – விக்கிப்பீடியா

Cologne Tumbler – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.