தரையிலான் குருவி

தரையிலான் குருவி (Apus apus, “Common swift”) என்பது சிறிய கால்களை உடைய வெகுதொலைவு பறக்கும் குருவி ஆகும். இது தானாக விரும்பி நிலத்தில் அமர்வதே இல்லை. மிக அரிதாக சில மரக்கிளைகளில் அமர்ந்திருக்கும். மேலும் இப்பறவையால் பறந்து கொண்டே தூங்கவும் இனப்பெருக்கம் செய்யவும் இயலும். இது ஓய்வின்றிப் பத்து மாதங்கள் தொடர்த்து பறக்க வல்லது.

வெளி இணைப்புகள்

தரையிலான் குருவி – விக்கிப்பீடியா

Common swift – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.