தாழைக் கோழி

தாழைக்கோழியானது (Common Moorhen) நீர்க்கோழியில் ஓர் வகையயாகும். இது இராலிடே குடும்பத்தை சார்ந்தது பறவையாகும். உலகம் முழுவதும் பரவி காணப்படுகிறது.


பெயர்கள்


தமிழில் :தாழைக் கோழி


ஆங்கிலப்பெயர் :Common Moorhen


அறிவியல் பெயர் :Gallinula chloropus


உடலமைப்பு


இதனுடைய உடல் நீளம் சுமார் 32 செ.மீ. ஆகும். தண்ணீரில் நீந்தும்போது வாத்துப் போலவும் தரையில் திரியும் போது கானான் கோழி போலவும் தோற்றம் கொண்டது. சிலேட் சாம்பல் நிற உடலைக் கொண்ட இதனுடைய வாலடி வெள்ளையாக இருப்பது கொண்டு அடையாளம் காணலாம்.


காணப்படும் பகுதிகள், உணவு


தமிழகம் எங்கும் பரவலாகக் காணப்படும் நீர்க்கோழி இனம் இது ஒன்றே. ஆணும் பெண்ணும் இணையாக நீர்ப்பரப்பின் மீது வாலை அசைத்தபடி வாத்தைப் போல நீந்தியவாறு தாவர விதைகள், நத்தை, தவளை, சிறு மீன் ஆகியவற்றைத் தேடித்தின்னும், கரையோரத்தில் உள்ள நாணல், தாழைப் புதர்களைவிட்டு தண்ணீரில் நெடுந்தொலைவு நீந்திச் செல்லும் பழக்கம் கொண்டது. பறக்க முற்படும்போது சற்று நேரம் இறக்கை அடித்துப் பின் எழுந்து பறக்கும். பறக்கும் திறமை குறைந்தது எனினும் இடம் பெயர நேரும் போது உயர்ந்த மலைகளையும் கடந்து பறந்து செல்லும் திறனுடையது. நீரில் மூழ்கி மறைந்தபடி ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்கும் தன்மையுடையது. க்க்ரீக் க்ரெக் ரெக் ரெக் என இனப்பெருக்க காலத்தில் குரல் கொடுக்கக் கேட்கலாம்.


இனப்பெருக்கம்


சூன் முதல் செப்டம்பர் வரை நீரருகே நாணல், தாழை புதர்களிடையே நீர்த்தாவரங்களைச் சேகரித்து மேடையிட்டு 5 முதல் 12 முட்டைகள் வரை இடும்.


வெளி இணைப்புகள்

தாழைக் கோழி – விக்கிப்பீடியா

Common moorhen – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.