குமுலெட் புறா

குமுலெட் (Cumulet) என்பது பறக்கும் போது பின்னோக்கி உருளும் டம்லர் வகைப் புறாவாகும். பிரான்ஸ் நாட்டில் தோன்றியதாகக் கருதப்படும் இவை தொடர்ந்து பதினான்கு மணி நேரம் பறந்ததற்காக அறியப்படுகின்றன. இவை ஆண்ட்வெர்ப் பகுதியில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து போட்டிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

குமுலெட் – விக்கிப்பீடியா

Cumulet – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.