வளர்ப்புப் புறா

வளர்ப்புப் புறா (ஆங்கிலப் பெயர்: Domestic Pigeon, உயிரியல் பெயர்: Columba livia domestica) மாடப் புறாவிலிருந்து உருவான புறா வகையாகும். மாடப் புறாவே உலகின் பழமையான வளர்ப்புப் பறவையாகும். மெசொப்பொத்தேமியாவின் ஆப்பெழுத்து வரைப்பட்டிகைகளும், எகிப்திய சித்திர எழுத்துகளும் புறாக்கள் கொல்லைப்படுத்தப்பட்டதை 5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குறிப்பிடுகின்றன. ஆய்வுகளின்படி புறாக்களின் கொல்லைப்படுத்தலானது 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.


புறாக்கள் மனிதனுக்குப் பல நேரங்களில் பயனுள்ளவையாக இருந்துள்ளன, முக்கியமாகப் போர்க் காலங்களில். இவற்றின் இருப்பிடம் திரும்பும் ஆற்றல் காரணமாக இவை செய்திகளை அனுப்பப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. போர்ப் புறாக்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை பல முக்கியமான செய்திகளைக் கொண்டு சேர்த்துள்ளன. இதற்காகப் பல தடவை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. செர் அமி என்ற புறாவுக்குக் குரோயிக்ஸ் டி குவேரோ, ஜி.ஐ.ஜோ மற்றும் பாடி ஆகிய 32 புறாக்களுக்கு டிக்கின் பதக்கம் எனப் பல பதக்கங்கள் புறாக்களுக்கு மனித உயிர்களைக் காப்பாற்றியதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.


வளர்தல்


வளர்ப்புப் புறாக்கள் காட்டு மாடப் புறாக்களைப் போலவே வளர்கின்றன. புறாக்கள் தங்கள் முட்டைகளை மிகவும் கவனத்துடன் பாதுகாக்கும். சில சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றின் முட்டைகளைப் பாதுகாக்க கடுமையான சிரத்தை எடுக்கும்.


வீடு திரும்புதல்


பழக்கப்படுத்தப்பட்ட வளர்ப்புப் புறாக்கள், அவை இதற்கு முன்னர் எப்போதுமே செல்லாத இடத்திலிருந்து, தம் இருப்பிடத்தில் இருந்து சுமார் 1,000 கி.மீ. தூரம் வரை கொண்டு சென்று பறக்கவிடப்பட்டாலும் கூடுகளுக்குத் திரும்பும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளன. ஹோமிங் புறாக்கள் எனப்படும் ஒரு சிறப்பு வகைப் புறாக்கள் தேர்ந்தெடுத்த வளர்ப்பு முறையால் வளர்க்கப்பட்டு செய்திகளை அனுப்பப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வகைப் புறாக்கள் இன்னும் புறாப் பந்தயங்களிலும், திருமணம் மற்றும் இறுதிச் சடங்குகளில் வெள்ளைப் புறா பறக்கவிடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


அறிமுகமற்ற இடத்திலிருந்து வீட்டிற்கு திரும்புவதற்கு ஒரு புறாவிற்கு இரண்டு விதமான தகவல்கள் தேவைப்படுகிறது. முதலாவது, “வரைபட உணர்வு” என்று அழைக்கப்படுவது அவற்றின் புவியியல் இடம் ஆகும். இரண்டாவது, “திசைகாட்டி உணர்வு” இவை தங்கள் வீட்டை அடைய புதிய இடத்தில் இருந்து பறக்க வேண்டிய தாங்கும் தன்மை ஆகும். எனினும் இந்த இரு நினைவுகள், வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் பல்வேறு கோல்களுக்கு பதிலளிக்கின்றன. இதை எப்படி புறாக்கள் செய்கின்றன என்பதன் மிகவும் பிரபலமான கருத்து இவற்றின் தலையில் உள்ள சிறிய காந்த திசுக்களை வைத்து இவை பூமியின் காந்தப்புலத்தை உணர முடிகிறது என்பதாகும்.[சான்று தேவை]. இது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒன்றாகும். ஏனெனில் இவை ஒரு வலசை செல்லும் இனங்கள் அல்ல. இந்த கோட்பாட்டை மறுக்க சில பறவையியலாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு உண்மை இதுவாகும்.[சான்று தேவை]. மற்றொரு கோட்பாடானது புறாக்கள் திசைகாட்டி உணர்வைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதாகும். இவ்வுணர்வு சூரியனின் நிலையை, உள் கடிகாரத்துடன் சேர்த்து, திசையை கணிக்கப் பயன்படுத்துகிறது எனப்படுகிறது. எனினும், காந்த இடையூறு அல்லது கடிகார மாற்றங்கள் இந்த உணர்வுகளுக்கு இடையூறு செய்யும்போது புறாவால் இவற்றைத் தாண்டியும் வீட்டிற்குச் செல்ல முடிகிறது என்பதை ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன. புறாக்களின் இந்த உணர்வைக் கையாளும் விளைவுகளில் மாறுபாடானது புறாக்களின் வழிசெலுத்தல் அடிப்படைக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குணங்கள் உள்ளன மற்றும் வரைபட உணர்வு கிடைக்கக்கூடிய கோல்களை ஒப்பீடு செய்வதில் தோன்றுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.


பயன்படுத்தக்கூடிய மற்ற கோல்கள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:


 • சூரிய திசைகாட்டியை பயன்படுத்துவது

 • நட்சத்திரங்கள் மூலம் இரவுநேர வழிசெலுத்தல்

 • பார்வைக்காட்சி நிலப்பகுதி வரைபடம்

 • அகவொலி வரைபடம் மூலம் வழிசெலுத்தல்

 • தளவிளைவுக்குட்படுத்தப்பட்ட ஒளி திசைகாட்டி

 • நுகர்வுத் தூண்டுதல் மூலம்

 • புறா வளர்ப்பின் மற்ற நோக்கங்கள்


  கண்காட்சி இனங்கள்


  புறா ஆர்வலர்கள் புறாக்களின் பல கவர்ச்சியான வடிவங்களை உருவாக்கியுள்ளனர். இவை பொதுவாக ஆடம்பரமான புறாக்களாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆர்வலர்கள் கண்காட்சிகள் அல்லது நிகழ்ச்சிகளில் ஒருவருக்கொருவர் எதிராக போட்டியிடுகின்றனர். வெவ்வேறு வடிவங்கள் அல்லது இனங்களில் சிறந்த பறவை எது என்பது ஒரு தரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த இனங்கள் மத்தியில் ஆங்கில கேரியர் புறாக்கள், தட்டிப் புறாக்கள் மற்றும் ஒரு தனித்துவ, கிட்டத்தட்ட செங்குத்து, நிலைப்பாடு கொண்ட புறாக்கள் எனப் பல்வேறு புறாக்கள் உள்ளன.(pictures). “டச்சஸ்” இனம் போன்ற பல்வேறு அலங்கார புறா இனங்களும் உள்ளன. இதன் காலின் அடிப்பகுதி முற்றிலும் காற்றாடி போன்ற ஒரு வகையான இறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் ஒரு முக்கிய சிறப்பியல்பு இதற்கு உள்ளது. விசிறிவால் புறாக்களும் அவற்றின் விசிறி வடிவ வால் இறகுகளால் மிகவும் அலங்காரமாக இருக்கின்றன.


  பறக்கும்/விளையாட்டு இனங்கள்


  பறக்கும்/விளையாட்டு போட்டிகளின் இன்பத்திற்காக ஆர்வமுள்ளவர்களால் புறாக்கள் வைக்கப்படுகின்றன. டிப்லர்கள் போன்ற இனங்கள் தங்கள் உரிமையாளர்களால் பொறுமையாக நீண்ட நேரம் போட்டிகளில் பறக்க விடப்படுகின்றன.


  பரிசோதனை முயற்சி


  உயிரியல், மருந்து மற்றும் அறிவாற்றல் அறிவியல் ஆய்வக பரிசோதனைகளில் வளர்ப்புப் புறாக்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


  அறிவாற்றல் அறிவியல்


  உதாரணமாக க்யூபிச மற்றும் உணர்வுப்பதிவுவாத ஓவியங்களை வேறுபடுவதற்கு புறாக்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன. 1970 கள் / 1980 களின் ஒரு அமெரிக்க கடலோர பாதுகாப்பு தேடல் மற்றும் மீட்பு திட்டமான கடல் வேட்டை திட்டத்தில், கடலில் கப்பல்விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டுபிடிப்பதில் மனிதர்களை விட புறாக்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தன. புறாக்களில் செய்யப்படும் ஆராய்ச்சி பரவலாக உள்ளது. இது வடிவம் மற்றும் அமைப்பு கண்டுபிடித்தல், உதாரணங்கள் மற்றும் முன்மாதிரிகளை நினைவில் வைத்தல், வகை அடிப்படையிலான மற்றும் கூட்டு கருத்துகள் மற்றும் இன்னும் பல பட்டியலிடப்படாதவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.


  புறாக்களால் ஒலிப்பமைப்பு செயலாக்க திறன்களை பெற முடியும். இது படிப்பதற்கான திறனின் பகுதியாகவும் அடிப்படை எண்ணியல் திறன்களாகவும் அமைந்துள்ளது. இது பிரைமேட்களுக்கு சமமாக உள்ளது.


  புறா ஆர்வலர்களால் சட்டவிரோதமாக கொன்றுண்ணிப் பறவைகள் கொல்லப்படுதல்


  அமெரிக்காவில், சில புறா வைத்திருப்பவர்கள் சட்டவிரோதமாக பருந்துகள் மற்றும் வல்லூறுகளுக்கு பொறிவைத்தல் மற்றும் கொல்லுதல் ஆகியவற்றை தங்கள் புறாக்களை பாதுகாப்பதற்காக செய்கின்றனர். அமெரிக்காவின் புறா தொடர்பான அமைப்புகளில், சில ஆர்வலர்கள் பகிரங்கமாக பருந்துகளையும் வல்லூறுகளையும் கொன்ற அவர்களின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். இருந்தபோதிலும் இது பெரும்பான்மை ஆர்வலர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. எந்த முக்கிய கிளப்களும் இந்த நடைமுறையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆண்டிற்கு ஓரகன் மற்றும் வாஷிங்டனில் கிட்டத்தட்ட 1000 மற்றும் தெற்கு கலிபோர்னியாவில் 1,000–2,000 கொன்றுண்ணிப் பறவைகள் கொல்லப்பட்டுள்ளன என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 2007 இல், மூன்று ஓரகன் ஆண்கள் கொன்றுண்ணிப் பறவைகளைக் கொன்று குடியேற்ற பறவை உடன்படிக்கை சட்டத்தை மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். ஏழு கலிபோர்னியாக்காரர்களும் ஒரு டெக்சாஸைச் சேர்ந்தவரும் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.


  ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மேற்கு மிட்லாண்ட்ஸ் பகுதியில், பொறி வல்லூறுகளைக் கொல்ல ஒரு பொறிவைக்கும் பிரச்சாரம் செய்ததாக புறா ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். எட்டு சட்டவிரோத ஸ்ப்ரிங் சுமை பொறிகள் பொறி வல்லூறுகளின் கூடுகளுக்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. குறைந்தது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பறவையான பொறி வல்லூறு இறந்தது. இந்த எஃகு பொறி மேற்கு மிட்லாண்டில் முடிந்தவரை பல பறவைகள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ஒருங்கிணைந்த பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.


  புறா தொடர்பான உடல்நலக்குறைவு


  புறா வளர்ப்பவர்கள் சில நேரங்களில் பறவை ஆர்வலர்களின் நுரையீரல் அல்லது புறா நுரையீரல் என்கிற ஒரு வியாதியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். புறா நுரையீரல் எனும் ஒரு வகை அதிக உணர்திறன் நியூமேனீடிஸ், இறகுகள் மற்றும் எச்சத்தில் காணப்படும் பறவை புரதங்களை உள்ளிழுப்பதால் ஏற்படுகிறது. சில நேரங்களில் ஒரு வடிகட்டப்பட்ட முகமூடியை அணிவதன் மூலம் இதிலிருந்து பாதுகாக்கலாம். நுரையீரல் நோய்க்கு காரணமான பிற புறா தொடர்பான நோய்கள், க்லமிடோபிலா சிட்டசி (இது சிட்டகோஸிஸ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது), ஹிஸ்டோப்லாஸ்மா கேப்ஸுலடம் (இது ஹிஸ்டோப்லாஸ்மோஸிஸ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது) மற்றும் க்ரிப்டோகோக்கஸ் நியோபார்மன்ஸ் (இது க்ரிப்டோகோக்கோஸிஸ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது) ஆகியவை ஆகும்.


  ஃபெரல் புறாக்கள்


  பல வளர்ப்புப் பறவைகள் பல ஆண்டுகளாக தப்பித்துவிட்டன அல்லது விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஃபெரல் புறாக்கள் உருவாகக் காரணமாய் இருந்துள்ளன. இவை பலவிதமான இறகு வண்ணங்களைக் கொண்டுள்ளன. என்றாலும் இவற்றுள் சில தூய மாடப் புறாக்களைப் போலவே இருக்கும். தூய காட்டு இனங்களின் பற்றாக்குறை அவை ஓரளவு ஃபெரல் பறவைகளுடன் கலந்ததன் காரணமாக ஏற்பட்டு உள்ளது. வளர்ப்புப் புறாக்கள் பெரும்பாலும் ஃபெரல் புறாக்களிடமிருந்து வேறுபடுகின்றன. ஏனென்றால் அவை வழக்கமாக ஒரு காலில் அல்லது இரு கால்களிலும் உலோக அல்லது பிளாஸ்டிக் வளையத்துடன் காணப்படுகின்றன. வளையங்களில் எண்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த எண்கள் இவை ஒரு உரிமையாளரிடம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது.


  வெளி இணைப்புகள்

  வளர்ப்புப் புறா – விக்கிப்பீடியா

  Domestic pigeon – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.