டோனெக் புறா

டோனெக் புறா (Donek pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால், மாசிடோனியாவில் உருவாயின. டோனெக் என்பது மாசிடோனிய மொழியில் “வானத்தில் இருந்து கீழே விழுவது” எனப் பொருள்படும். டோனெக் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை வான் சாகசங்களுக்காக அறியப்பட்டவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

டோனெக் – விக்கிப்பீடியா

Donek – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.