டிரகூன் புறா

ட்ரகூன் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவ்வகைப் புறாக்கள் ரேசிங் ஹோமர் இனப் புறாக்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

டிரகூன் புறா – விக்கிப்பீடியா

Dragoon pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.