டிரெஸ்டன் தாரைப் புறா

டிரெஸ்டன் டிரம்பெட்டர் புறா (Dresden Trumpeter pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின.


தோற்றம்


சாக்சானியின் டிரெஸ்டன் பகுதி.


இன வரயறை


பீல்டு புறாவை விட சற்றே வலிமையுள்ளது, சிறிய எடையுள்ளது. வெள்ளை இறக்கைகள். இரட்டை கொண்டை.


 • தலை: இரட்டை கொண்டை டிரம்பெட்டர் போல மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இல்லை. கொண்டையானது பரந்த மற்றும் உடைவற்று இருக்க வேண்டும்.

 • கண்கள்: கரு ஆரஞ்சு நிற கருவிழி, சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறப் புறாக்களில் வெளிர் நிறக் கருவிழி.

 • அலகு: சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறப் புறாக்களில் சதை நிற அலகு, கருப்புப் புறாக்களில் கருப்பு நிற அலகு

 • கழுத்து: குட்டையான, கோள வடிவ, தொண்டை நிறைந்தது.

 • மார்பு: அகலமானது

 • பின்புறம்: தோள்பட்டையில் விரிந்து பிறகு சற்றே குறுகியுள்ளது.

 • இறக்கைகள்: அகலமானவை, கடைசிப் பகுதி வாலைத் தொடுமளவில்.

 • வால்: நீளமானது.

 • கால்கள்: இறகு நிறைந்தவை, இறகுகள் பக்கவாட்டில் நீண்டுள்ளன.

 • வண்ணங்கள்


  சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள், மிக அரிதாக கருப்பு.


  அடையாளங்கள்


  வெள்ளை இறக்கைகள், மற்ற இறகுகள் வண்ணத்துடன் காணப்படுகின்றன.


  குறைபாடுகள்


  மெலிந்த உடலமைப்பு

  வெளி இணைப்புகள்

  டிரெசுடன் தாரைப் புறா – விக்கிப்பீடியா

  Dresden Trumpeter – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.