ஆங்கிலேய குறுமுக கர்ணப் புறா

ஆங்கிலேய குறுமுக கர்ணப் புறா பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. ஆங்கிலேய குறுமுக கர்ணப் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை 1735ல் மூரின் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பழமையான இனங்களில் ஒன்றாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஆங்கிலேய குறுமுக கர்ணப் புறா – விக்கிப்பீடியா

English Short-faced Tumbler – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.